नाशिक शहरात या दिवशी या भागात पाणीपुरवठा नाही

नाशिक – शहरातील पाणी पुरवठ्याबाबत महापालिकेने महत्त्वाची माहिती दिली आहे. त्याची दखल नाशिकररांनी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
मनपाचे मुकणे धरण रॉ वॉटर पंपींग स्टेशन येथे महावितरण कंपनीचे रेमंड सबस्टेशन गोंदे येथून ३३ के.व्ही. वीजपुरवठा घेण्यात आलेला आहे. सदरचे सबस्टेशन येथे विज वितरण कंपनीकडून पॉवर ट्रान्सॅफॉर्मरची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. त्यासाठी १२ जून रोजी सकाळी ९ ते संध्याकाळी ५ वाजेपावेतो महावितरण कंपनीकडून वीजपुरवठा बंद ठेवण्यात येणार आहे. तसे महावितरण कंपनीने कळविले आहे. त्यामुळे मनपाचे विल्होळी जलशुध्दीकरण केंद्र (मुकणे प्रकल्प) येथून होणारा पाणी पुरवठा करणे शक्य होणार नाही. येत्या शनिवारी (१२ जून) नवीन नाशिक मधील प्रभाग क्र. २४, २५, २६, २२ भागश:  व  २७, २८, २९, ३१ या संपुर्ण प्रभागांचा तसेच नाशिक पूर्व मधील प्रभाग क्र. १४, १५, २३, ३० भागश: या प्रभागामंध्ये (सकाळ व सायंकाळचा ) संपूर्ण दिवसभर पाणी पुरवठा होणार नाही. तसेच रविवारी (१३ जून) रोजी पाणी पुरवठा कमी दाबाने होईल, असे महापालिकेने कळविले आहे.