रंजक गणित – कोडे क्र ३० (सोबत कोडे क्र २८चे उत्तर)

कोडे क्रमांक ३०

     सातने नि:शेष भाग जाणाऱ्या एका संख्येला २, ३, ४, ५ किंवा ६ ने भागले असता प्रत्येक वेळी १ बाकी उरते. तर अशी लहानात लहान संख्या कोणती.
Puzzle 30
  Find the smallest number which is multiple of 7 and leaves remainder 1 if it is divided by 2, 3 , 4, 5 or 6.
कोडे क्रमांक २८ चे उत्तर
    तीन अंकी परिपूर्ण संख्या ४९६ ही आहे. कारण या संख्येचे विभाजक १, २, ४, ८, १६,३१ , ६२, १२४, २४८ आणि ४९६ हे आहेत.
१+२+४+८+१६+३१+६२+१२४+२४८ = ४९६.
      496 is athree-digit perfect number.
Its divisors are 1, 2, 4, 8, 16, 31, 62, 124, 248 and 496.
1+2+4+8+16+31+62+124+248 = 496.
प्रा. दिलीप गोटखिंडीकर
(गणित कोडे किंवा गणितासंदर्भातील आपल्या काही शंका असतील तर त्या आपण 9822061228 या क्रमांकावर व्हॉटसअॅप करु शकता. या शंकांचे निरसन दर शनिवारी केले जाईल)
वाचत रहा
सोमवार ते शुक्रवार – गणित कोडे
शनिवारी – शंका-समाधान आणि गणितातील रंजक माहिती
रविवारी – ओळख भारतीय गणिततज्ज्ञांची

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here